2018-07-06

Sommartider

Öppettider vardagar kl 07.00-21.00. Obs! Sommartid...


2016-09-01

Information om Vår Brf

Nu har er brf fått tillgång till kundportalen Vår ...


Ekonomisk förvaltning

Tack vare goda bankförbindelser och med hjälp av moderna IT-lösningar och flexibla administrativa verktyg, kan vi sköta allt från att dela med oss av våra bankförbindelser till att handlägga bokslut. Vi hjälper er med automatisk betalningsbevakning, redovisningar, skatte- och momshantering etc. Ekonomisk planering ger er full kontroll över bokslut, deklarationer, in- och utbetalningar etc.


Hyresadministrativ förvaltning

Detta uppdrag handlar främst om utskrift och utskick av avier, bevakning av inbetalningar, samt handläggning av hyresavtal, överlåtelser och pantförskrivningar. Vi tycker dock att just det här är ett av de viktigaste momenten i en aktiv förvaltning. Blir det fel här kan det innebära längre beslutstider och/eller försenade/uteblivna intäkter. 

För mer information och offert, kontakta:

Tuula Haverinen, säljare | 08-775 73 31, tuula.ha...@sbc.se
Magnus Karlevall, säljare | 08-775 72 08  magnus.k...@sbc.se