2018-07-06

Sommartider

Öppettider vardagar kl 07.00-21.00. Obs! Sommartid...


2016-09-01

Information om Vår Brf

Nu har er brf fått tillgång till kundportalen Vår ...


Kundportalen Vår Brf

Kundportalen Vår Brf är till för att göra livet som styrelseledamot i en SBC-förening så enkelt som möjligt. Vår Brf är utvecklat för att samla allt som rör föreningen på ett och samma ställe och där man utifrån sin roll i föreningen kan se det som är relevant för den egna rollen. Klicka på bilden för att se en introduktionsfilm till Vår Brf.

Nedan hittar du information om några av alla de funktioner och verktyg som finns i Vår Brf just nu. Vi på SBC arbetar kontinuerligt med att utveckla Vår Brf för att göra den ännu bättre och mer innehållsrik för dig som användare. Vår Brf är öppet dygnet runt, året om och kan nås från alla platser där det finns en internetuppkoppling.


Ekonomiöversikt
I Vår Brf hittar du all information rörande föreningens ekonomi. Du kan se inkomna fakturor, förfallna avier, bankmedel, resultaträkning, balansräkning och allt annat som rör din förenings ekonomi, uppdaterat löpande. Det är också här som ni tillsammans med SBC färdigställer er årsredovisning.


Webbattest
Med SBC Webbattest kan ni direkt i portalen attestera era fakturor och själva sätta upp ett attesteringsflöde. Tjänsten rekommenderas av revisorer och är mycket säkrare än en traditionell rutin med attestsignaturer på papper. Tjänsten ingår givetvis i förvaltningsarvodet.


Budgetverktyg
I Vår Brf kan ni följa föreningens budget samt godkänna och revidera det budgetförslag ni får från SBC. Här hittar ni också verktyg för budgetanalys.


Digitala fakturor och arkivering
Alla fakturor till er förening skickas till SBC för inskanning varefter de blir tillgängliga och utskriftsbara i Vår Brf. Ni behöver med andra ord inte längre arkivera era fakturor själva utan det sköter SBC. Långtidsarkiveringen sker i säkert bergrum i lagstadgade 10 år och ingår i förvaltningsarvodet


Förvaltarrapport
I Ärendelogg Teknik kan ni följa vårt arbete med att sköta er tekniska förvaltning. Här hittar ni  samtliga tekniska uppdrag som vi har arbetat med och de nu aktuella uppdragen. Här får du möjligheten till en mer direkt och öppen dialog med din tekniska förvaltare. Tjänsten går ut på att din förvaltare uppdaterar ärendeloggen i Vår Brf så snart viktiga händelser inträffar rörande aktuella uppdrag. Du och din förening kan med andra ord följa SBCs arbete med fastigheten direkt på webben.


Revisorsinloggning
Med en egen inloggning kommer er revisor åt allt den behöver för att göra sin revision utan att några papper eller fakturor behöver skickas.


Objekts- och kontraktslistor
I Vår Brf hittar du också Objekts- och kontraktslistor för alla föreningens bostäder och lokaler samt eventuella garage- och parkeringsplatser. Listorna är enkla att sortera och kan skrivas ut som excel- eller pdf-dokument. Det gör det bland annat lätt att se om eller när ett hyresavtal behöver omförhandlas eller sägas upp.


Vår Brf för Boende
Via sina avier får de boende inloggning till Vår Brf där de själva bland annat kan se sina avier, sina betalningar samt tillgång till blanketter för boende.